POSITIVE THURSDAYS
IT'S ALL ABOUT EDUCATION

"Afryka jest moim miejscem i tym, co czuję" - wywiad z Mulatu Astatke