POSITIVE THURSDAYS
IT'S ALL ABOUT EDUCATION

"Muzyka jest moim pojazdem, miejscem, gdzie upuszczam swoją energię" - Wywiad z Ghetto Priest