POSITIVE THURSDAYS
IT'S ALL ABOUT EDUCATION

"Sztuki walki są swoistą dziedziną nauki, studiowaniem ciała, jego kondycji fizycznej, ale też psychicznej" - Wywiad z Afu-Ra