POSITIVE THURSDAYS
IT'S ALL ABOUT EDUCATION

"Uważam, że dusza jest zawsze na pierwszym miejscu" - wywiad z Jeru The Damaja